Όροι χρήσης

 

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται σ' αυτήν συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Συνεπώς, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Εάν δε συμφωνείτε, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης - χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη - χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

1. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η εταιρία Χ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΕΒΕ με διακριτικό τίτλο PRISMA επιφυλάσσεται για το δικαίωμα του να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η medicalhouse.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, τη φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση το παρόν κείμενο θα ενημερώνεται για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς. Επισημαίνεται δε, ότι η περίπτωση αλλαγής των όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες ήδη θα έχουν πραγματοποιηθεί και βρίσκονται σε στάδιο διεκπεραίωσης.

2. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.prismaglass.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της PRISMA για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Επίσης εάν καθίσταται βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

3. Ισχύον Δίκαιο και ασφάλεια

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της medicalhouse.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Κάθε διαφορά σύμφωνα με το Νόμο που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εξαιτίας αυτής θα υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της PRISMA  επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη (Εφόσον Έχετε εγγραφεί σαν Μέλος)

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών σας στοιχείων.

Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς, μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα PRISMA  δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε την τακτική αλλαγή password για ευνόητους λόγους και την αποφυγή χρήσης ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της PRISMA  (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου, όπως προαναφέραμε, θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή/μέλος στη PRISMA είναι εμπιστευτικές και η PRISMA στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο ποσοστό που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Παρατίθενται ορισμένα από αυτά:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι απολύτως απαραίτητο όπως π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Η PRISMA διασφαλίζει την ανωνυμία και τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που η PRISMA χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

4. Προσωπικά δεδομένα

Η PRISMA εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε αθέμιτο τρόπο, δεν αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται, πωλούνται, εκμισθώνονται ή ανταλλάσσονται προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, κατ' εφαρμογή των αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση) και από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Υποβάλλοντας τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα prismaglass.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της εταιρίας Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. με διακριτικό τίτλο PRISMA. Όλο το αναρτώμενο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της prismaglass.gr, που συνίσταται εκτός των άλλων σε εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, κατάσταση παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της PRISMA ή των προμηθευτών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις δικαίου, ελληνικού,  ευρωπαϊκού αλλά και εκ των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό και νόμιμο πάροχο  του Περιεχομένου του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης PRISMA ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων, κατά τις επιταγές του νόμου.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την PRISMA ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της PRISMA ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες medicalhouse.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, παρά της εκχώρησης του δικαιώματος επίσκεψης έναντι των πελατών της λόγω δημοσίευσης.

6. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H PRISMA παρέχει τη δέσμευση πληρότητας και εγκυρότητας των παρατιθέμενων επί της ιστοσελίδας prismaglass.gr πληροφοριών, αφενός μεν ως προς την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει και αφετέρου ως προς τη σαφήνεια των πληροφοριών που αφορούν στις παρεχόμενες εκ της επιχείρησης υπηρεσίες. Μοναδική παρέκκλιση ή επιφύλαξη της παρούσας αρχής διατυπώνεται, λαμβάνοντας υπόψη εξωγενείς παράγοντες, όπως τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια, όπως επίσης τυχόν διακοπές στη λειτουργία της ιστοσελίδας και συναφή.

7. Περιορισμός ευθύνης

Η PRISMA έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει στην ιστοσελίδα της με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων, ενώ επίσης προβάλλονται φωτογραφίες προϊόντων που κρίνει πως προβάλλουν όσο το δυνατόν πιστότερα τα προϊόντα και τις λεπτομέρειές τους. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα εικόνων από τις κατασκευάστριες και προμηθεύτριες εταιρίες, καθώς και από την οθόνη του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, διαφοροποίηση για την οποία δεν φέρει καμία ευθύνη η PRISMA Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι δυνατόν να περιέχουν σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά, απεικόνισης κ.ο.κ.), για τα οποία η PRISMA δεν φέρει καμία ευθύνη. Η PRISMA δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών, την αξιοπιστία κάθε άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων της επιχείρησης PRISMA δεν δύναται να εγγυηθεί, καθώς εξαρτάται άμεσα αφενός από το πλήθος των παραγγελιών και αφετέρου από τη διαθεσιμότητα της πηγής, παρόλα αυτά η επιχείρηση παρέχει την εγγύηση της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των καταναλωτών-πελατών επί του θέματος.

Η PRISMA ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περιπτώσεις καθυστέρησης στην παράδοση ήδη παραγγελθέντων προϊόντων, καθώς και για τις πληροφορίες που η ίδια παρέχει ή για τις προσφερόμενες μέσω του διαδυκτιακού της τόπου υπηρεσίες.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της PRISMA δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες, τόσο όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο όσο και κατά την διάρκεια αυτής, τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής, σε συνάρτηση με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η PRISMA ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

8. Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Εάν το προϊόν έχει καθυστερήσει να αποσταλεί από τον προμηθευτή μας, δεδομένου ότι για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων, είτε διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να κωλυσιεργήσει στο τελωνείο ή κατά τη μεταφορά του, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο μας  χρονοδιάγραμμα. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε και να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία σας χωρίς το συγκεκριμένο προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το αποσταλεί το ταχύτερο μετά την παραλαβή του  από τις αποθήκες μας.

Εάν το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Επίσης σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

Τέλος σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας, (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

9. Αγορά Προϊόντων

Στα ράφια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε θα βρείτε ποικιλία από ιατρικό εξοπλισμό, αναλώσιμα, βοηθήματα κατ’ οίκον νοσηλείας, παραφαρμακευτικά προϊόντα κτλ. Όλα μας τα προϊόντα βρίσκονται στο κεντρικό μενού της σελίδας μας. Η επιλογή της «αναζήτησης» θα σας καθοδηγήσει στον άξονα της συγκεκριμένης επιλογής σας, καθώς η εταιρία PRISMA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αφενός να σας παρέχει τα προϊόντα της προτίμησής σας και αφετέρου υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και πιστότητας.

Παρόλα αυτά δεν δύναται ο αποκλεισμός περίπτωσης σφάλματος σε τιμές και σε δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων, όπως και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στη λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση και προκειμένου να διασφαλίσουμε, όπως επιθυμούμε, την αποτελεσματικότητα των αγορών σας, σας καλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήστε με την εταιρία μας στο 2310777777 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sales@prismaglass.gr.

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας:

Θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail.

Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.

11. Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα της αγοράς σας ή να ζητήσετε την αντικατάστασή τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της prismaglass.gr σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε 

β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή απουσιάζει η συμφωνημένη ιδιότητά του και υπό την προϋπόθεση ότι 

(i) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης, ή 

  1. αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή 
  2. αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντική.

Το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή είναι απαραίτητο να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άθικτη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. απόδειξη λιανικής, Τιμολόγιο/ΔΑ κ.α.). Σε περίπτωση ανοιγμένης συσκευασίας η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή και το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη με χρέωση του ιδίου. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή μόνο κατόπιν επικοινωνίας την ημέρα της παραλαβής ή την επόμενη εργάσιμη με την εταιρία μας. Κατά τη συνεννοήση με τη PRISMA πρέπει να αναφερθούν λεπτομερώς τα ελαττώματα του προς επιστροφή προϊόντος. Παραλαβές επιστροφών από τη PRISMA γίνονται δεκτές μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί από την εταιρία.  

Διαδικασία Επιστροφής

  • Συσκευάζετε το προϊόν κατάλληλα για την αποφυγή οποιαδήποτε ζημιάς κατά τη μεταφορά.
  • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Απ. Λιανικής, Δελτίο Αποστολής, κλπ), όπως περιγράφουμε παραπάνω.
  • Αποστέλλετε το δέμα μέσω μεταφορικής εταιρίας της επιλογής σας.
  • Τα χρήματά σας επιστρέφονται το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε συστημένη αποστολή επιστροφής ή/και ασφάλιση των εμπορευμάτων μας, ειδικά αν η αξία των προϊόντων είναι μεγάλη. Αυτό διότι η επιχείρηση δεν βαρύνεται με την ευθύνη απώλειας ή καταστροφής των επιστρεφόμενων προϊόντων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Ο πελάτης έχει πάντα την ευθύνη της αποστολής του προϊόντος, καθώς ως παραλήπτης δεν είναι εφικτό για τη PRISMA να κάνει αναζήτηση του πακέτου σας στην εκάστοτε ταχυδρομική / μεταφορική.

Επισημαίνεται ότι το κόστος επιστροφής επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη και αποδίδεται απευθείας από τον πελάτη στη εταιρία courier κατά την αποστολή.

 *Τα προϊόντα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση δεν επιδέχονται αλλαγή ή επιστροφή.    

12. Ακυρώσεις

Η prismaglass.gr δέχεται ακυρώσεις μόνο εντός της ίδιας ημέρας με την ημέρα παραγγελίας και εφόσον αυτή δεν έχει εκτελεστεί από την εταιρία. Για να ακυρώσετε μια παραγγελία θα πρέπει να στείλετε email στη διεύθυνση sales@prismaglass.gr αναγράφοντας τους λόγους της ακύρωσης, τα στοιχεία σας και τον αριθμό παραγγελίας. Δεν πραγματοποιείται καμία χρέωση για την ακύρωση μιας παραγγελία που δεν έχει υποβληθεί για επεξεργασία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας για λόγους ανωτέρας βίας ή για διάφορους άλλους λόγους που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τον Πελάτη όπως αδυναμία πληρωμής, μη παραλαβή του προϊόντος χωρίς αιτιολογία, άγνωστη ή ελλιπή διεύθυνση παραλήπτη καθώς και για λόγους που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας όπως έλλειψη αποθεματικών, απόσυρση προϊόντος κλπ.

facebook twitter youtube linkedin

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Β.Ι.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ Γ'
Ο.Τ. 37
ΟΔΟΣ ΝΒ7
574 00
ΣΙΝΔΟΣ
Τηλ.: 2310 777 777
Φαξ: 2310 777 778-9

ΕΔΡΑ

ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Θ. 1345
65403
ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ: 2510 326 124
Φαξ: 2510 326 392

ΕΚΘΕΣΗ

12ο χλμ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

E-MAIL

Πωλήσεις
sales@prismaglass.gr Λογιστήριο
logistirio@prismaglass.gr Πληροφορίες
info@prismaglass.gr
Login-iconLogin