ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Οι σύγχρονες τάσεις στον αρχιτεκτονικό και βιομηχανικό σχεδιασμό επιβάλουν την χρήση καμπύλων επιφανειών, αποσκοπώντας στην αισθητική αλλά και λειτουργική αναβάθμιση των κατασκευών.

Οι υαλοπίνακες, όντας πλέον από τα κυρίαρχα δομικά υλικά, τόσο των κτιρίων όσο και των βιομηχανικών προϊόντων, δεν θα μπορούσαν παρά να συνταχθούν με τις σύγχρονες σχεδιαστικές απαιτήσεις. Έτσι, η ζήτηση για υαλοπίνακες οι οποίοι μορφοποιούνται σε μη επίπεδες επιφάνειες είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε., επενδύοντας διαρκώς σε νέες τεχνολογίες, έχει την δυνατότητα να παράξει καμπύλα / κουρμπαριστά τζάμια σε μία πληθώρα σχημάτων, συνθέσεων και διαστάσεων, με απόλυτη γεωμετρική ακρίβεια και αισθητική τελειότητα.

Κουρμπαριστά τζάμια - Εφαρμογή εσωτερικού χώρου

 

Μέθοδοι Παραγωγής

 

Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι παραγωγής καμπύλων τζαμιών με ειδοποιώ διαφορά την χρήση ή μη καλουπιού.

Με την χρήση καλουπιού παράγονται συνήθως σύνθετα ή ακανόνιστα σχήματα, με υψηλή ακρίβεια σχεδίου αλλά χαμηλή παραγωγικότητα. Απαιτείται υψηλή τεχνική για την δημιουργία του καλουπιού, το κόστος του οποίου επιμερίζεται στο κόστος των παραγόμενων τεμαχίων. Κάθε παραγωγικός κύκλος διαρκεί 10-12 ώρες περίπου. Η μέγιστη διάσταση καμπύλου υαλοπίνακα που μπορεί να παραχθεί με αυτή την μέθοδο είναι 1,5 x 2,5m.

Η δεύτερη και πιο σύγχρονη μέθοδος παραγωγής καμπύλων τζαμιών δεν απαιτεί την χρήση καλουπιών και εφαρμόζεται σε υψηλού κόστους τεχνολογικό εξοπλισμό. Κατά την διαδικασία παραγωγής εισάγονται στον υπολογιστή τα στοιχεία του απαιτούμενου σχήματος και στη συνέχεια ο θάλαμος μορφοποίησης προσαρμόζεται αυτόματα, δίνοντας στον ήδη προθερμασμένο υαλοπίνακα το  καμπύλο σχήμα. Με την μέθοδο αυτή παράγονται μόνο κυλινδρικοί κουρμπαριστοί υαλοπίνακες, με καμπύλωση σε ένα άξονα και με μέγιστη διάσταση 2,44 x 3,66m. Επίσης με αυτή την μέθοδο κατασκευάζονται κουρμπαριστοί Θερμοσκληρυμένοι υαλοπίνακες  (Bent Tempered Glass)      

  Η μέθοδος παραγωγής διαφοροποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις επιπέδου παρεχόμενης ασφαλείας και την πολυπλοκότητα του σχήματος.

 Και στις δύο μεθόδους οι υαλοπίνακες θερμαίνονται σε υψηλή θερμοκρασία, ώστε να μαλακώσουν και να μπορούν να μορφοποιηθούν, με ή χωρίς την χρήση καλουπιού και στη συνέχεια ψύχονται με αργό ή βίαιο τρόπο, ανάλογα με τις ιδιότητες που θέλουμε να τους προσδώσουμε. 

Κουρμπραριστά τζάμια σε σκάλα

 

Ποιοι υαλοπίνακες μπορούν να καμπυλωθούν

 

Γενικώς όλοι οι υαλοπίνακες που δεν έχουν κάποιου είδους επίστρωση στην επιφάνεια τους, ανεξάρτητα από την απόχρωσή τους, μπορούν να υποστούν την θερμική κατεργασία της καμπύλωσης.

Από τα τζάμια που έχουν κάποια επίστρωση στην επιφάνεια τους, μπορούν να κουρμπαριστούν μόνο αυτά των οπoίων η επίστρωση είναι Πυρολιτική (Hard Pyrolitic Coating) και δεν κινδυνεύει από την υψηλή θερμοκρασία.

 

Κουρμπαριστά τζάμια σε αίθριο εσωτερικού χώρου - Πρίσμα Α.Ε.

 Σχήματα καμπύλων / κουρμπαριστών τζαμιών

 

 Η βασική διαφοροποίηση στην μορφοποίηση καμπύλων υαλοπινάκων προέρχεται από τον αριθμό των αξόνων στον οποίο γίνεται η καμπύλωση.

 

Α) Καμπύλωση σε έναν άξονα σημαίνει ότι μία από τις διαστάσεις (Χ,Υ) ενός υαλοπίνακα παραμένει ευθεία, ενώ η δεύτερη καμπυλώνεται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα καμπύλων υαλοπινάκων σε ένα άξονα είναι οι υαλοπίνακες του γυάλινο στηθαίου μια περιστρεφόμενης σκάλας. 

Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις πιθανών σχημάτων

  • Κυλινδρικό σχήμα, όπου ο υαλοπίνακας καμπυλώνεται με μία συγκεκριμένη ακτίνα (η καμπύλη πλευρά αποτελεί μέρος της περιφέρειας ενός κύκλου). Προκειμένου να διευκρινιστεί το συγκεκριμένο σχήμα απαιτείται η ακτίνα καμπυλότητας ή το μήκος της χορδής και το βάθος καμπυλότητας.
  • J-Bent, όπου η καμπύλη πλευρά του υαλοπίνακα χωρίζεται σε δύο τμήματα, εκ των οποίων το ένα είναι επίπεδο και το δεύτερο καμπύλο με κάποια συγκεκριμένη ακτίνα καμπυλότητας.  Προκειμένου να διευκρινιστεί το συγκεκριμένο σχήμα απαιτείται το μήκος του επίπεδου τμήματος καθώς και η ακτίνα καμπυλότητας για το καμπύλο τμήμα. Για την παραγωγή του συγκεκριμένου σχήματος απαιτείται η χρήση καλουπιού.
  • Ακανόνιστο σχήμα, όπου η καμπύλη πλευρά του υαλοπίνακα μπορεί να καμπυλώνεται τμηματικά σε διαφορετικές ακτίνες ή ακόμα και να περιέχει επίπεδα τμήματα.  Προκειμένου να διευκρινιστεί το συγκεκριμένο σχήμα απαιτείται αποτύπωμα (πατρόν). Για την παραγωγή του συγκεκριμένου σχήματος απαιτείται η χρήση καλουπιού.

 

Β) Καμπύλωση σε δύο άξονες σημαίνει ότι και οι δύο διαστάσεις (Χ,Υ) ενός υαλοπίνακα καμπυλώνονται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή ο υαλοπίνακας μπορεί να αποτελεί τμήμα ενός τρισδιάστατου σφαιρικού σχήματος.

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα καμπύλων υαλοπινάκων σε δύο άξονες είναι οι υαλοπίνακες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή γυάλινων τρούλων ή οι ανεμοθώρακες (παρμπρίζ) των σύγχρονων αυτοκινήτων.  

 Προκειμένου να διευκρινιστεί το συγκεκριμένο σχήμα απαιτείται αποτύπωμα (πατρόν) και συνήθως μια τρισδιάστατη μεταλλική κατασκευή που προσομοιάζει το σχήμα της επιφάνειας του γυαλιού. Για την παραγωγή του συγκεκριμένου σχήματος απαιτείται η χρήση καλουπιού.

Εφαρμογή κουρμπαριστών τζαμιών σε εσωτερική σκάλα

- - - 

Επιστροφή στα προϊόντα ΤΖΑΜΙΑ

facebook twitter youtube linkedin

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Β.Ι.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ Γ'
Ο.Τ. 37
ΟΔΟΣ ΝΒ7
574 00
ΣΙΝΔΟΣ
Τηλ.: 2310 777 777
Φαξ: 2310 777 778-9

ΕΔΡΑ

ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Θ. 1345
65403
ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ: 2510 326 124
Φαξ: 2510 326 392

ΕΚΘΕΣΗ

12ο χλμ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

E-MAIL

Πωλήσεις
sales@prismaglass.gr Λογιστήριο
logistirio@prismaglass.gr Πληροφορίες
info@prismaglass.gr
Login-iconLogin