Ορολογία

 

Αλεξίσφαιρο Γυαλί

   Θωρακισμένο γυαλί το οποίο έχει περισσότερο από 60mm πάχος και ανθίσταται πλήρως διείσδυση από σφαίρες.

 

 Αμμοβολή

    Είναι μία μέθοδος που προσδίδει ματ 'τελείωμα' στην επιφάνεια του γυαλιού είτε για διακοσμητικούς λόγους είτε για να μειωθεί η διαφάνεια του. Η μέθοδος ανακαλύφθηκε το 1870 από το Αμερικανό Benjamin C. Tilghman, ο οποίος λέγεται ότι εμπνεύστηκε από το αποτέλεσμα της άμμου όταν ο άνεμος την φυσούσε επάνω στα παράθυρα. Πεπιεσμένος αέρας ωθεί την άμμο μέσω ενός ακροφυσίου πιστολιού αμμοβολής επάνω στην επιφάνεια του γυαλιού. Παρ' όλο που άμμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πιο αποτελεσματικά υλικά με λιγότερο τοξικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα. Ανθρακικό πυρίτιο συνήθως χρησιμοποιείται καθώς είναι ηλεκτρο-κορούνδιο (οξείδιο του αλουμινίου). Το γυαλί τοποθετείται συνήθως μέσα σε ειδικό διάτρητο κουβούκλιο με παράθυρο παρατήρησης και δυνατότητες αναρρόφησης της σκόνης.

 

 Ανάγλυφο Γυαλί (Διαμαντέ)

    Ημι-διάφανο γυαλί φτιαγμένο από διάφανο ή έγχρωμο γυαλί το οποίο έχει περάσει ανάμεσα από δύο ρολά στο τέλος του φούρνου και το ανάγλυφο σχέδιο έχει αποτυπωθεί σε υψηλές θερμοκρασίες στη μία ή και στις δύο πλευρές του γυαλιού από το ανάγλυφο ρολό. Επίσης , μπορεί να ενσωματωθεί συρμάτινο πλέγμα μέσα στη μάζα του γυαλιού. Πέρα από την μεγάλη ποικιλία ανάγλυφων σχεδίων, το διαμαντέ γυαλί μπορεί να προσφέρει διασπορά φωτός και να μειώσει την εκτύφλωση από το ηλιακό φως.

 

 Ανακλαστικό Γυαλί

   Γυαλί με μεταλλική επίστρωση για μείωση της ηλιακής θερμικής απολαβής. (βλέπε επίσης Γυαλί ηλιακού ελέγχου)

 

 Ανεμοθώρακας (Παρμπρίζ αυτοκινήτου)

   Θωράκιση αυτοκινήτου σε ένα ή περισσότερα σημεία που εκτείνεται επάνω από και κατά πλάτος του ταμπλό του αυτοκινήτου

 

 Ανόπτηση - Βραδεία Ψύξη (Annealing)

   Υπό κανονικές συνθήκες, η επιφάνεια του λειωμένου γυαλιού θα κρυώσει πιο γρήγορα από το κέντρο του με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν εσωτερικές τάσεις οι οποίες θα προκαλέσουν ράγισμα ή θραύση ή έκρηξη σε κάποια χρονική στιγμή. Η επεξεργασία βραδείας ψύξης είναι σχεδιασμένη να εξαλείψει ή να περιορίσει αυτές τις τάσεις υποβάλλοντας το γυαλί σε αυστηρά ελεγχόμενη ψύξη σε ειδικό κλίβανο. Σε αυτόν τον κλίβανο, το γυαλί επιτρέπεται να κρυώσει σε μια θερμοκρασία γνωστή ως σημείο ανόπτησης ή ψύξης. Όταν το γυαλί φθάσει σε αυτό το σημείο η θερμοκρασία ψύξης σταθεροποιείται για καθορισμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα το είδος του γυαλιού, το πάχος του, τον συντελεστή διαστολής και το μέγεθος της εσωτερικής τάσης που απαιτείται) ώστε να επιτρέψει στις παρούσες τάσεις να χαλαρώσουν. Αυτή η φάση ακολουθείται από μια περίοδο ψύξης με προκαθορισμένο ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας.

 

 Αντανάκλαση ενέργειας (ENERGY REFLECTION (ER))

   Ποσοστό ηλιακής ενεργειακής ροής που αντανακλάται από το γυαλί

 

 Αντανάκλαση Ηλιακής Θερμότητας

   Στο ηλιακό φάσμα, το ποσό της ηλιακής ενέργειας το οποίο αντανακλάται από την επιφάνεια του γυαλιού.

 

 Αντανάκλαση Φωτός - LIGHT REFLECTION (LR)

   Είναι ο λόγος της οπτικής ροής που αντανακλάται από το γυαλί προς την προσπίπτουσα οπτική ροή εκφρασμένο από το φωτιστικό CIE D65.

 

 Απορρόφηση ενέργειας (ENERGY ABSORPTION (EA))

   Ποσοστό της ηλιακής ενεργειακής ροής που απορροφάται από το υαλοπίνακα ή υαλοπίνακες που αποτελούν την συνολική υάλωση. Η απορροφούμενη ενέργεια επαν-ακτινοβολείται προς το εσωτερικό ή εξωτερικά του χώρου σε διαφορετικούς ρυθμούς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των υαλοπινάκων, την ταχύτητα του ανέμου, την ταχύτητα του αέρα εσωτερικά του χώρου, την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία.

 

 Βραχέως Κύματος Συντελεστής Σκίασης - SHORT-WAVE SHADING COEFFICIENT

Άμεση διαπέραση ενέργειας διαιρεμένη από 0.87.

 

 Γενικός Δείκτης Χρωματικής Αναπαραγωγής - GENERAL COLOUR REPRODUCTION INDEX RD65 (DIN 6169)

   Ο Γενικός Δείκτης Χρωματικής Αναπαραγωγής αξιολογεί την ομοιότητα μεταξύ του χρώματος αντικειμένου στο φως της ημέρας (αντιπροσωπεύεται από το φωτιστικό D65) και το χρώμα του ιδίου αντικειμένου με το φως της ημέρας να περνάει μέσα από το γυαλί

 

 Γυαλί

   Ομογενές υλικό με τυχαία μη-κρυσταλλική μοριακή δομή. Η κατασκευαστική διαδικασία απαιτεί οι πρώτες ύλες να θερμανθούν σε θερμοκρασία επαρκή για να δημιουργηθεί πλήρες λιώσιμο ώστε όταν ψυχθεί ταχύτατα να γίνει άκαμπτο χωρίς να κρυσταλλοποιηθεί.

 

 Γυαλί ανθεκτικό σε σφαίρες

   Πολλαπλά ελάσματα γυαλιού ή γυαλιού και πλαστικού (τρίπλεξ) τα οποία είναι σχεδιασμένα να ανθίστανται σε διείσδυση σφαίρας από πιστόλια και τουφέκια.

 

 Γυαλί ασφαλείας

   Γυαλί το οποίο δεν θρυμματίζεται σε αιχμηρά κι εν δυνάμει επικίνδυνα θραύσματα όταν σπάσει. Γυαλί ασφαλείας μπορεί να παραχθεί από κατεργασία TRIPLEX (δες TRIPLEX) ή από θερμική σκλήρυνση (δες Θερμική σκλήρυνση)

 

 Γυαλί Float

   Το επιπλέον γυαλί είναι προϊόν άμμου και ανθρακικού νατρίου θερμασμένα σε περισσότερους από 1500 οC που 'ρέει' πάνω σε μπάνιο λειωμένου ψευδαργύρου.

 

 Γυαλί Θερμικής Αντοχής

   Γυαλί το οποίο έχει χαμηλό συντελεστή διαστολής και είναι συνεπώς λιγότερο υποκείμενο σε θερμικό σοκ. Τα βοροπυριτικά είναι τα πιο συνήθη είδη γυαλιών θερμικής αντοχής.

 

 Γυαλί Συρμάτινου Πλέγματος (Πυράντοχο)

    Ρολαρισμένο γυαλί που περιέχει ένα στρώμα συρμάτινου πλέγματος πλήρως ενσωματωμένο όσο το δυνατό πιο κοντά στο κέντρο πάχους του υαλοπετάσματος. Το γυαλί είναι διαθέσιμο ως γυαλισμένο (η μία ή και οι δύο επιφάνειες του) και ως ανάγλυφο. Εγκεκριμένο γυαλισμένο συρμάτινου πλέγματος γυαλί χρησιμοποιείται ως διαφανής ή ημιδιαφανής υάλωση πυροπροστασίας. Ανάγλυφο συρμάτινου πλέγματος γυαλί συνήθως χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό. Σπάει πιο εύκολα από ένα απλό γυαλί του ιδίου πάχος αλλά το συρμάτινο πλέγμα συγκρατεί τα θραύσματα από το να πέσουν κάτω όταν αυτό σπάσει.

 

 Γυαλί υψηλής μεταβίβασης

   Γυαλί που μεταβιβάζει εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του οπτικού φωτός

 

 Διαπέραση

   Η ικανότητα του γυαλιού να επιτρέπει την διέλευση του φωτός ή/και της θερμότητας, συνήθως εκφρασμένη σε ποσοστό επί τις εκατό. (Οπτική διαπέραση, θερμική διαπέραση κτλ.)

 

 Διαπέραση Απ' ευθείας Ενέργειας (DIRECT ENERGY TRANSMISSION (DET) )

   Ποσοστό της ηλιακής ενεργειακής ροής με φασματικό εύρος μεταξύ 300 και 2150nm που διαπερνάει το γυαλί.

 

 Διαπέραση Οπτικής Ενέργειας

   Το ποσό της υπεριώδους, οπτικής και κοντινής υπέρυθρης ακτινοβολίας μέσα στο ηλιακό φάσμα (300 έως 2100 nm) που διαπερνάει το γυαλί.

 

 Διάστρωμα

   Κάθε υλικό που χρησιμοποιείται για να ενώσει δύο υαλοπετάσματα γυαλιού ή/και πλαστικού με σκοπό να σχηματιστεί τρίπλεξ ή αλεξίσφαιρο.

 

 Διαφανές

   Επιτρέποντας το φως να περάσει από μέσα χωρίς παραμόρφωση ώστε αντικείμενα από την άλλη πλευρά να είναι ορατά με διαύγεια.

 

 Διπλή Υάλωση

   Γενικά ονομάζεται κάθε δύο δοκίδες γυαλιού χωρισμένοι με διάκενο, μέσα σε ένα άνοιγμα με σκοπό την βελτίωση της μόνωσης από την μετάδοση της θερμότητας ή/και του ήχου. Σε μονωτικές μονάδες γυαλιού, η υγρασία και ο αέρας ανάμεσα στα φύλλα γυαλιού στεγνόνονται και ξηραίνεται και ο διάκενος χώρος στεγανοποιείται εξαλείφοντας πιθανή υγροποίηση παρέχοντας υπέρτερες μονωτικές ιδιότητες.

 

 Δοκιμασία Θερμικού Σοκ

   Αξιολόγηση σε ένα υλικό των επιδράσεων στην ταχεία θερμοκρασιακή μεταβολή του. Στο γυαλί, το σοκ μπορεί να παραχθεί από την εξωτερική επιφάνεια του γυαλιού που συστέλλεται ή διαστέλλεται πιο γρήγορα από το εσωτερικό του ως αποτέλεσμα της ψύξης ή της θέρμανσης. Οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να οδηγήσει σε ράγισμα ή θραύση.

 

 Έγχρωμο Γυαλί

   Γυαλί με χρωστικές ουσίες προστιθέμενες στο γυαλί κατά την κατασκευή του που δίνουν στο γυαλί το χρώμα όπως επίσης και οπτικές και θερμικής μείωσης δυνατότητες. Το χρώμα εκτείνεται σε όλο το πάχος του γυαλιού. Τυπικά χρώματα περιλαμβάνουν το μπρονζέ, το φιμέ, σκούρο φιμέ, μπλε, πράσινο, βαθύ πράσινο και μαύρο.

 

 Επίπεδο Γυαλί

   Γενικός όρος που περιγράφει το επιπλέον γυαλί, φύλλο γυαλιού, πλατώ και ρολαρισμένο γυαλί

 

 Επιστρωμένο Γυαλί (Ανακλαστικό γυαλί)

   Γυαλί επικαλυμμένο από πολύ λεπτό στρώμα βαρύτιμου μετάλλου. Επιτρέπει την ενεργό ρύθμιση του φωτός της ημέρας, την ηλιακή θερμότητα και την εκτύφλωση λόγω του ηλιακού φωτός. Απορροφάει ορισμένο ποσό ηλιακής θερμότητας και ταυτόχρονα αντανακλά το υπόλοιπο καθώς επίσης επιτρέπει την διάδοση ορισμένης ποσότητας ηλιακού φωτός και ταυτόχρονα την αντανάκλαση του υπολοίπου ποσού φωτός. Εκτός από την θερμική και οπτική του απόδοση, προσδίδει αίσθηση αισθητικής όπου εφαρμόζεται.

   Η σκληρή επίστρωση (ή πυρολυτική επίστρωση) ενισχύει την χαμηλή εκπομπή ή/και την απόδοση του γυαλιού. Η επίστρωση εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας υψηλή θερμοκρασία και διεισδύει στην επιφάνεια του γυαλιού γενόμενο έτσι πολύ ανθεκτικό στο χρόνο.

    Η μαλακή επίστρωση εφαρμόζεται 'ψεκάζοντας' σωματίδια μεταλλικά επάνω στο γυαλί χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητική επεξεργασία κενού. Η σύσταση της επίστρωσης εξαρτάται από τα επιθυμητά τεχνικά χαρακτηριστικά και το χρωματισμό.

 

 Επιχάραξη

    Η παραγωγή σχεδίου σε γυαλί με την χάραξη επάνω στην επιφάνεια του. Μέθοδοι επιχάραξης περιλαμβάνουν αμμοβολή , χάραξη με χάλκινο τροχό, με διαμάντι, με οξέα.

 

  Ηλιακό Γυαλί

   Έγχρωμο ή/και επιστρωμένο γυαλί το οποίο μειώνει το ποσό απολαβής της ηλιακής θερμότητας που διαπερνάει την υάλωση.

 

 Ηλιακός Συντελεστής (SOLAR FACTOR (SF)) ή Συνολική Διαπέραση Ενέργειας (TOTAL ENERGY TRANSMISSION)

   Ο Ηλιακός Συντελεστής του γυαλιού είναι ο λόγος της συνολικής ηλιακής ροής που περνάει μέσα από το γυαλί προς την προσπίπτουσα ηλιακή ενεργειακή ροή. Η συνολική ενέργεια είναι το άθροισμα της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας από απ' ευθείας διαπέραση (DET) και της ενέργειας που επανακτινοβολείται από το γυαλί προς τον εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο αφού είχε απορροφηθεί από το γυαλί (EA). Υπολογισμοί έχουν γίνει για:

      · Ήλιο στους 30° πάνω από τον ορίζοντα σε ορθή γωνία με την γυάλινη πρόσοψη

      · Περιβάλλουσα θερμοκρασία ίση με την εξωτερική περιβάλλουσα θερμοκρασία

     · Συντελεστές επιφανειακής θερμικής ανταλλαγής:

                                   - Εσωτερικά : 8 W/m2 οK

                                   - Εξωτερικά: 23 W/m2 οK.

 

 Ημιδιαφανές

   Επιτρέποντας το φως να περάσει μέσα από γυαλί αλλά διαχέοντας το έτσι ώστε τα αντικείμενα από την άλλη πλευρά να φαίνονται αμυδρά, παραμορφωμένα ή ατελή.

 

 Θερμικώς ενισχυμένο Γυαλί

   Επίπεδο ή κουρμπαριστό γυαλί που έχει θερμικώς επεξεργαστεί σε συγκεκριμένη επιφάνεια ή/και εύρος συμπίεσης ακμών ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του ASTM C 1048, Kind HS. Το θερμικώς ενισχυμένο γυαλί είναι περίπου ΔΥΟ φορές δυνατότερο από γυαλί του ιδίου πάχους που έχει εκτεθεί σε ομοιόμορφο στατικό φορτίο πίεσης. Το θερμικώς ενισχυμένο γυαλί δεν θεωρείται γυαλί ασφαλείας και δεν θα θρυμματιστεί ολοσχερώς όπως το ασφαλείας.

 

 Θερμικώς επεξεργασμένο Γυαλί

   Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα πλήρως ασφαλείας και τα θερμικώς ενισχυμένα γυαλιά.

 

 Θερμο-απορροφητικό Γυαλί

   Γυαλί που απορροφάει υπολογίσιμη ποσότητα ηλιακής ενέργειας

 

 Θερμο-ανθεκτικό Γυαλί

   Γυαλί που μπορεί να αντέξει μεγάλο θερμικό σοκ , γενικά λόγω μικρού συντελεστή διαστολής

 

 Θερμικώς σκληρυμένο Γυαλί

   Σκληρό, ανθεκτικό στη θραύση γυαλί φτιαγμένο επιταχύνοντας την διαδικασία ψύξεως είτε βυθίζοντας λειωμένο γυαλί σε νερό είτε ψύχοντας το απότομα με πεπιεσμένο αέρα. Το τελικό προϊόν έχει επιφάνεια πέντε έως δέκα φορές πιο ανθεκτική στα μηχανικά και θερμικά σοκ από ότι ένα βραδέως ψυγμένο γυαλί.

 

 Ικανότητα εκπομπής ακτινοβολίας

   Το μέτρο της ικανότητας της επιφάνειας να εκπέμπει μακρού κύματος υπέρυθρης ακτινοβολίας

 

  Καθρέπτης

   Καθαρό ή έγχρωμο υψηλής ποιότητας γυαλί με επίστρωση αργύρου στην μία πλευρά του γυαλιού ώστε να ληφθεί περισσότερη από 92% αντανάκλαση οπτικού φωτός. Η επίστρωση αργύρου λαμβάνει ειδική κατεργασία και προστατεύεται από δύο διαφορετικά στρώματα προστατευτικής βαφής.

 

 Καλούπι

   Φόρμα συνήθως φτιαγμένη από ξύλο ή μέταλλο που χρησιμοποιείται για μορφοποίηση ή / και διακόσμηση λειωμένου γυαλιού.

 

 Κατασκευαστική Διαδικασία Πίτσμπουργκ

   Μέθοδος κατασκευής φύλλου γυαλιού. Η διαδικασία αυτή αναπτύχθηκε από την Αμερικάνικη Εταιρεία Pittsburgh Plate Companyστα 1920. Το γυαλί έλκεται όντας σε υγρή μορφή και μεταφέρεται κατακόρυφα διαμέσου ενός αεραγωγού βραδείας ψύξεως μήκους 12 μέτρων πριν την κοπή.

 

 Κλίβανος

   Φούρνος που χρησιμοποιείται για να επεξεργαστεί ουσίες δια της καύσεως, στεγνώματος ή θέρμανσης. Οι σύγχρονοι κλίβανοι χρησιμοποιούνται για σύντηξη μεταξοτυπίας με την μάζα του γυαλιού καθώς και για κουρμπάρισμα.

 

 Κουρμπάρισμα - Κάμψη (Bending)

   Μία επεξεργασία ευρέως χρησιμοποιούμενη στην παραγωγή μπολ, τασακιών, πιάτων κτλ όπου το γυαλί σε μορφή φύλλου, τοποθετείται σε ανοξείδωτο ή από χυτοσίδηρο καλούπι το οποίο είναι καλυμμένο με ταλκ ή κιμωλία. Η θερμοκρασία αυξάνεται μέχρι το γυαλί να λάβει το σχήμα το καλουπιού

 

 Κουρμπαρισμένο γυαλί

   Επίπεδο γυαλί το οποίο έχει μορφοποιηθεί όντας ζεστό, σε καμπύλα σχήματα

 

 Κυματισμός

   Οπτικό αποτέλεσμα σε επίπεδο γυαλί εξ αιτίας ανωμαλιών στην επιφάνεια του που κάνει τα αντικείμενα να εμφανίζονται κυματιστά ή στρεβλά όταν τα βλέπει κανείς από διαφορετικές γωνίες.

 

 Λάμπα Υπερύθρων

   Λάμπα πυρακτώσεως που λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία νήματος και συνεπώς εκπέμπει σχετικά υψηλά ποσά υπέρυθρης ακτινοβολίας. Οι λυχνίες υπερύθρων είναι συνήθως φτιαγμένες από βοροπυριτικό γυαλί με βολφραμικό ή μολύβδινο νήμα

 

 Λεπτό Γυαλί THIN GLASS

   Γυαλί με πάχος από 0.4 mm έως 2.0 mm, ετιρέ ή float που προορίζεται συνήθως για προηγμένες βιομηχανικές εφαρμογές.

 

 Λοξότμηση-Γώνιασμα (Φάλτσο ή Μπιζουτάρισμα)

   Ο τρόπος ''τελειώματος'' του γυαλιού με κάποια λοξή γωνία-τομή

 

 Μακρού Κύματος Συντελεστής Σκίασης

   Ο λόγος της μεταφοράς απορροφούμενης ενέργειας προς την προσπίπτουσα διαιρεμένος με 0.87.

 

 Μεταξοτυπϊα (Screen Printing)

   Είναι κατεργασία διακόσμησης του γυαλιού κατά την οποία έγχρωμη μπογιά ωθείται μέσω λεπτού-πλέγματος εσχάρας ή μάσκας (παραδοσιακά φτιαγμένη από μετάξι, αλλά στις μέρες μας κατασκευασμένη από νάιλον, πολυεστέρα και ανοξείδωτο ατσάλι) επάνω στην γυάλινη επιφάνεια. Μια ξεχωριστή μάσκα χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του κάθε χρώματος. Σημαντική αυτοματοποιημένη διαδικασία έχει αναπτυχθεί επιτρέποντας υψηλές εκτυπωτικές ταχύτητες ακόμα και για τα πιο περίπλοκα σχέδια.

 

 Μονάδα Μονωτικού Γυαλιού

   Δύο ή περισσότερες δοκίδες γυαλιού τοποθετημένες σε απόσταση μεταξύ τους και ερμητικά σφραγισμένες ώστε να σχηματίσουν μονάδα μονής υάλωσης με διάκενο ανάμεσα στις δοκίδες.

 

 Μονή Υάλωση

   Ένας υαλοπίνακας.

 

 Μονωτικό Γυαλί

Μονωτική υάλωση κατασκευασμένη από δύο ή τρεις υαλοπίνακες (γνωστή και ως διπλή ή τριπλή υάλωση αντίστοιχα) οι οποίοι 'συγκρατούνται' σε μεταλλικό πλαίσιο σφραγισμένοι συνήθως με μπουτίλ ώστε να δημιουργηθεί ένας αεροστεγής διάκενος χώρος 9-12 mm μεταξύ τους. Το αέριο υλικό στην αεροστεγή κοιλότητα προλαμβάνει την δημιουργία υγροποίησης μέσα στο χώρο αυτό.

 

 Μονωτικό, Εμπόδιο στην εισροή Αέρα

   Η εφαρμογή διαφόρων μονωτικών πλαστικών και τσιμεντοκονιαμάτων για να εμποδιστεί η είσοδος ανεπιθύμητου αέρα στον φούρνο. Για τους φούρνους χρησιμοποιούνται πλαστικά πυριτικού ασβεστίου χωρίς αμίαντο

 

 Οπτική Διαπέραση - LIGHT TRANSMISSION (LT)

   Ο λόγος της οπτικής ροής που διαπερνάει το γυαλί προς την προσπίπτουσα οπτική ροή εκφρασμένο από το φωτιστικό CIE D65 με εύρος φάσματος μεταξύ 380 και 780nm.

 

 Πρόσοψη

   Ο πλήρης εξωτερικός χώρος κτιρίου που μπορεί να ειδωθεί με μια ματιά. Συνήθως, η μπροστινή πλευρά κτιρίου

 

 Πλάκα Γυαλιού

   Επίπεδο γυαλί κατασκευασμένο με καλούπωμα ή ρολάρισμα λειωμένου γυαλιού το οποίο στην συνέχεια τροχίζεται και γυαλίζεται ώστε να παραχθεί λείο και διαφανές φύλλο.

 

 Πιεστό γυαλί

   Υάλωση που σχηματίζεται τοποθετώντας λειωμένο γυαλί σε μεταλλικό καλούπι και πιέζοντας το με μεταλλικό έμβολο για να δημιουργηθεί εσωτερικό σχήμα. Το τελικό προϊόν που ονομάζεται καλουπωτό - πιεστό, έχει εσωτερικό σχήμα ανεξάρτητο από το εσωτερικό, σε αντίθεση με το καλουπωτό - φυσητό που το εσωτερικό σχήμα αντιστοιχεί στο εξωτερικό σχήμα. Η διαδικασία πρωτο-σχεδιάστηκε στις Η.Π.Α. μεταξύ 1820 και 1830.

 

 Πυράντοχο Γυαλί

   Επίπεδο γυαλί με ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα το οποίο καθυστερεί την θραύση σε περίπτωση φωτιάς καθυστερώντας έτσι την διασπορά της φωτιάς και του καπνού. Τέτοια υάλωση κατηγοριοποιείται ως Τάξης G (που ανθίσταται φωτιά και προλαμβάνει την διασπορά της φωτιάς και του καπνού για συγκεκριμένη χρονική περίοδο) ή Τάξης F (που έχει τα χαρακτηριστικά της Τάξης G αλλά επιπλέον παρεμποδίζει την διασπορά της ακτινοβολούμενης θερμότητας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο). Νέες εξελίξεις περιλαμβάνουν προ-ενταμένο γυαλί από βοροπυρίτιο -χωρίς μεταλλικό πλέγμα - και διπλή υάλωση με τον διάκενο χώρο γεμισμένο από διογκωμένο υλικό το οποίο δρα ως ασπίδα θερμότητας

 

 Ρολαρισμένο Γυαλί

   Είναι ημιδιαφανές γυαλί με 50 - 80 % οπτική διαπέραση ανάλογα το πάχος και τον τύπο της επιφάνειας του. Χρησιμοποιείται όπου η διαφάνεια του γυαλιού δεν είναι απαραίτητη ή επιθυμητή. Για να παραχθεί, χύνεται από δεξαμενή λειωμένου γυαλιού επάνω σε μηχανικά κινούμενη πλάκα και ρέοντας μέσα από μια διαθλαστική πύλη που ρυθμίζει τον όγκο του γυαλιού και περνάει μέσα από δύο υδρόψυκτα ρολά. Η απόσταση μεταξύ των ρολών καθορίζει το πάχος του γυαλιού.

 

 Σκλήρυνση

   Ειδική επεξεργασία στερεοποίησης του γυαλιού με σκοπό να γίνει ιδιαίτερα ανθεκτικό στη θραύση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι φυσική (θερμική) ή χημική. Στην πρώτη περίπτωση, το γυαλί θερμαίνεται σε ελαφρώς χαμηλότερη από το σημείο μαλακώματος και ψύχεται άμεσα με ειδικό ψεκασμό κρύου αέρα. Έτσι, σκληραίνεται η επιφάνεια του γυαλιού δίνοντας περισσότερο χρόνο στο εσωτερικό να κρυώσει. Αυτό επιτρέπει στο εξωτερικό στρώμα να κρυσταλλοποιηθεί σε ευρύτερο πλέγμα ενώ το εσωτερικό στερεοποιείται με μεγαλύτερη συμπίεση από το κρυσταλλικό πλέγμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα φύλλου γυαλιού το οποίο είναι δύο ή τρεις φορές πιο δυνατό από το μη σκληρυμένο γυαλί και το οποίο στη θραύση θρυμματίζεται σε πολύ μικρά κομματάκια με αμβλείες άκρες (η πιο συνήθης εφαρμογή είναι στην υάλωση αυτοκινήτων). Η χημική διαδικασία, από την άλλη πλευρά, βασίζεται στην επονομαζόμενη τεχνική εναπόθεσης ιόντων. Διαφορετικά χημικά στοιχεία κατέχουν διαφορετικές ακτίνες ιόντων και φυσικά διαφορετικές πυκνότητες. Έτσι, όταν το γυαλί που περιέχει ιόντα νατρίου ψύχεται αργά σε δεξαμενή λειωμένου καλίου τα ιόντα νατρίου θα μεταναστεύσουν από το γυαλί στο άλας ενώ τα ιόντα καλίου θα μεταναστεύσουν στην επιφάνεια του γυαλιού όπου εξ αιτίας της μεγαλύτερης ακτίνας τους θα δημιουργήσουν πυκνότερο και κατά συνέπεια ισχυρότερη επιφάνεια (όχι μικρότερη από 0.1 mm). Οι υαλοπίνακες που έχουν ενισχυθεί θερμικώς είναι πέντε έως οκτώ φορές πιο δυνατοί από αυτούς που δεν έχουν υφισταθεί σκλήρυνση.

 

 Σκληρυμένο Γυαλί

   Γυαλί το οποίο έχει υφισταθεί θερμική επεξεργασία ώστε να δώσει μεγαλύτερου βαθμού μηχανική και θερμική αντίσταση. Το γυαλί θερμαίνεται πρώτα σε περισσότερους από 600° C και μετά ψύχονται απότομα (πλήρη σκλήρυνση) ή πιο αργά (θερμική ενίσχυση) και στις δύο περιπτώσεις με προσεκτικά ελεγχόμενη ταχύτητα ψύξης. Αυτές οι επεξεργασίες υποβάλλουν την επιφάνεια του γυαλιού σε μόνιμη συμπιεστική τάση δίνοντας έτσι στο γυαλί ειδικά χαρακτηριστικά. Αντίσταση σε μηχανικό και θερμικό σοκ έως και 2 φορές (θερμικώς ενισχυμένα) ή 5 φορές (θερμικώς σκληρυμένο) μεγαλύτερη από ένα κοινό γυαλί. Προστατεύει το γυαλί από θραύση προκαλούμενη από υψηλή θερμοκρασιακή διαφορά στην επιφάνεια του υαλοπίνακα (προκαλούμενη, για παράδειγμα, από τοπική σκίαση). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τύπους γυαλιού με υψηλή ενεργειακή απορρόφηση που εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία.

Μόνο για θερμικώς σκληρυμένα γυαλιά: γυαλί ασφαλείας το οποίο σπάει σε μικρά θραύσματα χωρίς κοφτερές άκρες, εξασφαλίζοντας προστασία ενάντια σε κινδύνους τραυματισμού

Θερμικώς ενισχυμένα:

      · Κανένας κίνδυνος θραύσης που προκαλείται από τον εγκλεισμό θειικού νικελίου. Δοκιμασία θερμικής εμβάπτισης δεν είναι απαραίτητη.

      · Καλύτερη επιπεδότητα επιφανείας και λιγότερη οπτική παραμόρφωση συγκρινόμενη με το θερμικώς σκληρυμένο γυαλί (ιδιαίτερα σημαντικό για υψηλής ανακλαστικότητας υαλώσεις σε προσόψεις)

      · Σπάει σε μεγαλύτερα θραύσματα με λιγότερο κίνδυνο το γυαλί να πέσει κάτω.

Οι σκληρυμένοι και οι θερμικώς ενισχυμένοι υαλοπίνακες δεν μπορούν ούτε να κοπούν ούτε να μορφοποιηθούν περαιτέρω.

Θερμικώς σκληρυμένα: Πόρτες, έπιπλα, διάφανη υάλωση και φεγγίτες σε προσόψεις, κάθε εφαρμογή που απαιτείται αντοχή σε θερμικές και μηχανικές τάσεις.

Θερμικώς ενισχυμένα: Μονή υάλωση σε φεγγίτες, εξωτερικά και εσωτερικά φύλλα διπλής υάλωσης σε φεγγίτες, εξωτερικά υαλοπετάσματα ηλιακού ελέγχου σε διπλή υάλωση με υψηλό συντελεστή απορρόφησης ενέργειας TRIPLEX υάλωση ηλιακού ελέγχου.

 

 Σχετική Θερμική Απολαβή

   Το ποσό της θερμικής απολαβής μέσα από το γυαλί λαμβάνοντας υπ' όψιν την επίδραση της ηλιακής θερμικής απολαβής (συντελεστής σκίασης) και απολαβή θερμικής αγωγιμότητας (U-value). H τιμή είναι εκφρασμένη σε BTU/Hr/ft2 (W/m2). Η σχετική θερμική απολαβή υπολογίζεται σας RHG (Καλοκαιρινή U-Value x 14oF) + (Συντελεστή σκίασης χ 200). Όσο χαμηλότερη η σχετική απολαβή τόσο περισσότερο η υάλωση περιορίζει την θερμική απολαβή.

 

 Συντελεστής Ηλιακής θερμικής Απολαβής

   Το κλάσμα της ηλιακής θερμικής απολαβής που διαπερνάει το προϊόν υάλωσης προς την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. Η ηλιακή θερμική απολαβή περιλαμβάνει την απ' ευθείας διαπερνούμενη ηλιακή θερμότητα και την απορροφούμενη ηλιακή ακτινοβολία η οποία επανακτινοβολείται, επάγεται ή μεταφέρεται δια των ρευμάτων στο χώρο.

 

 Συντελεστής Σκίασης -SHADING COEFFICIENT (SC)

   Ο Συντελεστής Σκίασης λαμβάνεται διαιρώντας τον Ηλιακό Συντελεστή με 0.87, το οποίο είναι ο ηλιακός συντελεστής 3 mm διάφανου float γυαλιού.

 

 Τρίπλεξ (Ελασματοποιημένο) γυαλί

   Το γυαλί τρίπλεξ αποτελείται από δύο ή περισσότερα φύλλα γυαλιού με ένα ή περισσότερα στρώματα ιξώδους πλαστικού ανάμεσα σε υαλοπετάσματα. Η στερεά συνένωση των γυαλιών λαμβάνει χώρα μέσα σε χώρο που ονομάζεται αυτόκλειστος κλίβανος. Σε αυτόν το κλίβανο υπό σταθερή θέρμανση των στρωμάτων γυαλιού και πλαστικού επιτυγχάνεται η δημιουργία του ελάσματος γυαλιού (δηλ. τρίπλεξ). Όταν το ελασματοποιημένο γυαλί σπάσει , τα κομμάτια παραμένουν κολλημένα στο εσωτερικό πλαστικό στρώμα και το γυαλί μένει διαφανές.

 

 Τρόχισμα

   Η διαμόρφωση (ή το 'τελείωμα') των ακμών του γυαλιού συνήθως με την λείανση μέσω τροχού

 

 Υαλοβάμβακας

   Πολύ λεπτές ίνες γυαλιού χρησιμοποιούμενη σε μορφή λαναρισμένου μαλλιού για μόνωση αλλά και για την ενίσχυση πλαστικών. Η κύρια διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει εκτόξευση ατμού ή αέρα επί λειωμένου γυαλιού όπως αυτό προβάλλει από την δεξαμενή φούρνου μέσα από πολύ μικρής διαμέτρου στόμιο.

 

 Υπεριώδης Διαπέραση (UV)

   Ο λόγος της υπεριώδους ακτινοβολίας που περνάει μέσα από το γυαλί προς την συνολική προσπίπτουσα U.V. - ακτινοβολία (εύρος φάσματος 280 έως 380 nm).

 

 Υπεριώδες

   Η ονομασία του αόρατου τμήματος του οπτικού φάσματος με μήκος κύματος μικρότερο από 390 nm.

 

 Υψηλής Απόδοσης Θερμομονωτικό Γυαλί

   Θερμομονωτικό γυαλί επάνω στη επιφάνεια του οποίου έχει εφαρμοστεί ένα πολύ λεπτή, σχεδόν αόρατη επίστρωση πολύτιμου μετάλλου δίνοντας στο γυαλί σημαντικά μεγαλύτερη μόνωση ενάντια στο κρύο και την ζέστη

 

 Χαμηλής Εκπομπής (low-e) γυαλί

   Γνωστό ως low-e και συχνά χρησιμοποιούμενο σε διπλή ή τριπλή υάλωση, αυτό το γυαλί έχει ειδική λεπτή μεταλλική ή οξειδίου επίστρωση η οποία επιτρέπει την διέλευση την βραχέως κύματος ηλιακή ενέργεια σε ένα κτίριο αλλά αποτρέπει την μακρού κύματος ενέργεια που παράγεται από τα συστήματα θέρμανσης και φωτισμού να διαφύγουν προς τα έξω. Συνεπώς, το low-e επιτρέπει ηλιακό φως να διέλθει παρέχοντας παράλληλα θερμική μόνωση.

 

 Χυτό Γυαλί

   Γυαλί που έχει παραχθεί από εκμαγείο δηλαδή από λειωμένο γυαλί που έχει χυθεί μέσα σε καλούπι ή από γυαλί που έχει τοποθετηθεί μέσα σε καλούπι και έχει θερμανθεί μέχρι να λειώσει στο σχήμα του καλουπιού

 

 PVB

   Είναι σύντμηση για πολυβινυλομπουτυράλιο. Το PVB χρησιμοποιείται σε μορφή φύλλου σαν δυνατό πλαστικό διάστρωμα στην παραγωγή του TRIPLEX.

 

 U-value

   Μέτρο της αέρα-αέρα διαπέρασης (απώλεια ή απολαβή) εξ αιτίας της θερμικής αγωγιμότητας και την διαφορά σε εξωτερική και εσωτερική θερμοκρασία. Καθώς μειώνεται το U-value, μειώνεται και το ποσό της θερμότητας που μεταφέρεται μέσα από την υάλωση. Όσο χαμηλότερη η τιμή του U-value, τόσο περισσότερο περιορίζει το προϊόν υάλωσης την μεταφορά θερμότητας. Είναι αντιστρόφως ανάλογο του R-value.

facebook twitter youtube linkedin

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Β.Ι.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ Γ'
Ο.Τ. 37
ΟΔΟΣ ΝΒ7
574 00
ΣΙΝΔΟΣ
Τηλ.: 2310 777 777
Φαξ: 2310 777 778-9

ΕΔΡΑ

ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Θ. 1345
65403
ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ: 2510 326 124
Φαξ: 2510 326 392

ΕΚΘΕΣΗ

12ο χλμ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

E-MAIL

Πωλήσεις
sales@prismaglass.gr Λογιστήριο
logistirio@prismaglass.gr Πληροφορίες
info@prismaglass.gr
Login-iconLogin